Създайте своя електронен МАГАЗИН и продавайте ОНЛАЙН - само за 54.99 лв./месец!

Blog

Posted by Ivan Popov in Други проекти, Забавно, Наука

Най-дългите думи на света

За мнозина е известно, че в българския език най-дългата дума е непротивоконституционствувателствуванията. За изписването й са нужни 41 букви. Да разгледаме обаче и рекордьорите в другите езици.

В Дания най-дългата дума е Speciallægepraksisplanlægningsstabiliseringsperiode. 51-буквената лексема означава „период на постоянно планиране за докторска магистратура“.

45-буквена болест срещаме в английския. Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis е най-дългата дума в английските речници. Съкращението и е „P45“. По ирония на съдбата пък думата, значеща „страх от думи с много букви“ е цели 35 – hippopotomonstrosesquipedaliophobia.

В Германия най-дългите думи са числата, тъй като се пишат заедно. Представете си колко букви би отнело да запишем 999 999 999 например. Най-дългата дума, която не е число в Германия, е Donaudampfschifffahrtselektrizitätenhauptbetriebswerkbauunterbeamtengesellschaft. Думата произлиза от фирма за транспорт и се състои от 79 букви.

Рекордът обаче държи Гърция. В своята комедия „Жените в Народното събрание“, Аристофан назовава ястието, за чието изписване са нужни 171 букви – λοπαδο­τεμαχο­σελαχο­γαλεο­κρανιο­λειψανο­δριμ­υπο­τριμματο­σιλφιο­καραβο­μελιτο­κατακεχυ­μενο­κιχλ­επι­κοσσυφο­φαττο­περιστερ­αλεκτρυον­οπτο­κεφαλλιο­κιγκλο­πελειο­λαγῳο­σιραιο­βαφη­τραγανο­πτερύγων. Ястието е предимно от морски деликатеси.

Дали има хора, които ползват такива думи в речника си? Може би само един. Уилям Шекспир използва 27-буквената дума honorificabilitudinitatibus в комедията си „Напразните усилия на любовта“. Думата значи „да твърдиш, че си способен да спечелиш признание“.

Post A Comment

*